กิจกรรมวัดปากน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗

Wat   Paknam NZ’s Special Activity Days 2014
ที่ วันพิเศษ Special/Activity Days Date Note
1 วันขึ้นปีใหม่* New Year’s Day 1/01/2014
2 วันมาฆบูชา Magha Puja Day 14/02/2014
3 วันสงกรานต์* Songkran Festival 13/04/2014
4 วันวิสาขบุูชา* Visakha Bucha Day 13/05/2014 ** Sun 11/5/14
5 วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day 11/07/2014
6 วันเข้าพรรษา* Buddhist Lent 12/07/2014 ** Sun 13/7/14
7 วันแม่แห่งชาติ Queen’s Birthday   (Mother’s Day) 12/08/2014
8 วันออกพรรษา* End of Buddhist Lent   Day 8/10/2014 **Sun 5/10/14
9 วันพ่อแห่งชาติ King’s Birthday   (Father’s Day) 5/12/2014 **Sun 7/12/14
10 วันสิ้นปี New Year’s Eve 31/12/2014
11 วันเกิด Birthday Special
12 วันแต่งงาน Wedding Special
***หมายเหตุ   ***
* คือวันที่มีการถวายผ้าป่าสามัคคี/   Offer robes to monks.
* * คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตรงกับวันธรรมดา   ทางคณะสงฆ์วัดปากน้ำจะมีการปฏิบัติพิธีทางศาสนาในวันนั้นๆ
และจะมีการประกอบพิธีการทางศาสนาอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ตามที่ได้ระบุวันที่ไว้
Religious activieies will   be also do on Sunday as dated.
เนื่องจากทางวัดได้รับอนุญาติทางเทศบาล  ให้จัดงานกิจกรรมพิเศษได้ปีละ ๑๒ ครั้งต่อปี   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น.
ครั้งละไม่เกิน   ๕๐ คน (ทั้งวัด) ต่อหนึ่งครั้งและอนุญาติให้มีวิปััสสนากัมมัฏฐานได้ ทุกวันเสาร์   – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
๑๘.๓๐   น. –  ๒๑.๐๐ น. ครั้งละไม่เกิน ๒๕   คนต่อวัน
Group   Meditiation is available every Sunday at 6:30pm -21.00pm (not more than 25   person)
จึงขอแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือจากทุกๆท่าน   ทางวัดขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
หากท่่านต้องการจองเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ   กรุณาจองได้ที่ท่านเจ้าคุณสิทธิผล 07 544 8666
Email   : Watpaknamnz@gmail.com
Facebook   Page: Wat Paknam New Zealand
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: