วัดปากน้ำ นิวซีแลนด์

20 01 2014

วันพิเศษของ วัดปากน้ำนิวซีแลนด์

Wat Paknam New Zealand’s Special Activities 2014

ที่ วันพิเศษ Special day. Date
1 วันขึ้นปีใหม่ New Year’s Day 01/01/2014
2 วันมาฆบูชา Makha Bucha Day. 14/02/2014
3 วันสงกรานต์ Songkran Festival 13/04/2014
4 วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day. 13/05/2014
5 วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day. 11/07/2014
6 วันเข้าพรรษา Buddhist Lent. 12/07/2014
7 วันแม่แห่งชาติ Queen’s Birthday.(Mather’s Day) 12/08/2014
8 วันออกพรรษา End of Buddhist Lent Day. 08/10/2014
9 วันพ่อแห่งชาติ King’s Birthday. (Father’s Day) 05/12/2014
10 วันสิ้นปี New Year’s Eve 31/12/2014
 11 วันเกิด  Birthday Celebration Special
 12  วันแต่งงาน  Wedding ceremony  Special
Advertisements
1 01 2014

ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรในวันมาฆะบูชา

ณ วัดปากน้ำ นิวซีแลนด์

ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เพื่อสมทุนสร้าง ถาวรวัตถุ และบำรุงวัด ค่าน้ำ ค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นของวัด

หมายกำหนดการ

เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสาธุชนพร้อมกันที่บริเวณพธี ณ อุโบสถ ประธานนำจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

  • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  • ร่วมกันตักบาตรถวายสังฆทาน(ถ้ามี)
  • พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ: เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

หากท่านต้องการนั่งวิปัสนากรรมมัฏฐานในช่วงบ่าย กรุณาสอบถามหลวงพี่เอกธนัช
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่วัดปากน้ำนิวซีแลนด์ ๐๗ ๕๔๔ ๘๖๖๖

หากท่านใดไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่ Westpac Bank, Account Name: BOP Buddhist Society

Account No. 0304-35-0648404-00-50 

 

Magha Puja Day at Wat Paknam NZ, Welcome Bay

Friday 14th February 2014

We would like to take this opportunity to invite all of you to take part Magha Puja ceremony in order to preserve our long lasting Buddhist heritage, to present food and other gifts to monks and to raise funds to support the temple.

Schedule:

10:00 am Gathering of participants at Sala, Start Religious ceremony

  • The monks perform blessing and chanting
  • Offer gifts and robes to monks.
  • Monks give Blessings and sprinkle holy water.

11:00 am Food offfering to the monks

12:00 pm Lunch
Meditation is also available in the afternoon, please contact Lhung Pee Ek
For more information 07 544 8666 or Facebook Page: Wat Paknam New Zealand

On-line Donation also available on Westpac Bank, Account Name: BOP Buddhist Society, No. 0304-35-0648404-00-50